Ինգա Բաբայան

 

Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի հիմնական դպրոցի 4-րդ դասարանի աշակերտուհի Ինգա Սուրենի Բաբայանը,  մասնակցելով Հայաստանում Ամերիկյան Համալսարանի կողմից նախաձեռնած EEC` էքսպերիմենտալ Անգլերենի դասընթացների ընդունելության քննությանը, ստանալով համապատասխան միավորներ, ընդունվել է EEC: Դասընթացը կազմակերպվելու է դպրոցի դասերին զուգահեռ: ՈՒսուցման տևողությունը յոթ տարի է և բաղկացած 45 մակարդակից: Յուրաքանչյուր մակարդակի ավարտին հանձնվում են համապատասխան քննություններ: