Հասմիկ Հովսեփյան

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը  (ԿՏԱԿ) ուսուցիչների համար կազմակերպել էր հեռավար դասընթաց` «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ»  թեմայով, որի շրջանակներում  մասնակիցները ստանում են  Moodle համակարգում աշխատելու հմտություն` կարողանալով ստեղծել և վարել հեռավար դասընթացներ:

   Դպրոցի <<Տեխնոլոգիա>> առարկայի ուսուցչուհի  Հովսեփյան Հասմիկը, համակարգում տեղադրելով <<Խոհանոց>> դասը, ԿՏԱԿ-ի կողմից ստացավ հավաստագիր: