Ուսուցիչներ

                               Մերի Լյովայի Սարգսյան

   2018 թ-ին <<Наука и просвещение>> МЦНС -ի կողմից ստացել է Շնորհակալագիր ՝ <<ТЕОРИИ РАЗВИВАЮЩИХ ОБУЧЕНИЙ В ЗЕРКАЛЕ ТЕОРИИ <<РАЗУМНОГО ОБУЧЕНИЯ>>>> գիտահետազոտական աշխատանքում համագործակցելու համար, որը դրական է գնահատվել <<WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS>> 16-րդ Միջազգային գիտական կոնֆերանսի կողմից, ինչպես նաև նույն կազմակերպության կողմից պարգևատրվել է 1-ին աստիճանի դիպլոմով <<Մանկավարժական գիտություններ>> բաժնի շրջանակներում և ստացել է  Հավաստագիր՝ որպես գիտական աշխատանքի հեղինակ և <<WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS>> 16-րդ Միջազգային գիտական կոնֆերանսի մասնակից: