ՈՒսուցիչներ

                  

Աիդա Մելքումյան Հայոց լեզվի և գրականության, մասնախմբի ղեկավար. Ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը:                  
Ռուզաննա Թոմասյան Պատմության, հայրենագիտության, հասարակագիտության ուսուցիչ.               Ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանը:  
Անահիտ Համբարձումյան Մաթեմատիկայի ուսուցիչ, մասնախմբի ղեկավար.         Ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը:    
Կարինա Դավիթյան Բնագիտության և կենսաբանության ուսուցիչ, մասնախմբի ղեկավար.            Ավարտել է Ստավրոպոլի մանկավարժական ինստիտուտը:        
Մարգարիտա Վարդանյան      Ֆիզիկայի ուսուցիչ. Ավարտել է Բաքվի մանկավարժական ինստիտուտը:  
Լիանա Սարգսյան Ռուսաց լեզվի ուսուցիչ.                Ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը:   
Մարետա Մնացականյան Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ուսուցիչ.          Ավարտել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ:  
Վարդան Նալբանդյան Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ.              Ավարտել է Երևանի Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտը: 
Նունե Իսայան Աշխարհագրության ուսուցիչ.              Ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը:  
Վարդուհի Վարդանյան Հայոց եկեղեցու պատմության ուսուցիչ. Ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանը: 
Անահիտ Հայրապետյան Անգլերենի ուսւոցիչ. Ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը:  
Սվետա Կասպարյան Ռուսաց լեզվի ուսուցիչ. Ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը:  
Լիանա Բաղդասարյան Քիմիայի ուսուցիչ.    Ավարտել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ:  
Գոհար Մաղաքյան Դասվար, մասնախմբի ղեկավար.        Ավարտել է Երևանի Ակսել Բակունցի անվան մանկավարժական ուսումնարանը:
Մարի Օրդաքյան Դասվար.              Ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը:  
Անի Ուդումյան Դասվար.              Ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը:   
Վարդուհի Թովմասյանը Դասվար.              Ավարտել է Արցախի պետական համալսարանը:                   

 

 

 

 

 

 

Մարիամ Նալբանդյան Դասվար.              Ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը:                                                            
Աննա Մանյան Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ.            Ավարտել է Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը:                                                                   Օհանջանյան Արթուր    Զինղեկ.              Ավարտել է Երևանի Պետական  Համալսարանը:                                                                  Զաքարյան Նազելի          Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ.                              Ավարտել է Մ. Մաշտոցի անվան համալսարանը:                                                                  Հակոբյան Տաթևիկ           Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ.                              Ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանը:                                                                  Դալլաքյան Մագդա        Ռուսաց լեզվի ուսուցիչ.                              Ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը:                                                                  Խառատյան Իրինա          Ռուսաց լեզվի ուսուցիչ.                              Ավարտել է Վ. Բրյուսովի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտը:                                                                      Գալստյան Արմինե          Ռուսաց լեզվի ուսուցիչ.                              Ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը:                                                                  Պետրոսյան Պատվական                         Անգլերենի ուսուցիչ. Ավարտել է Վ. Բրյուսովի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը:                                                                                                                              Բալյան Լիլյա                      Անգլերենի ուսուցիչ.      Ավարտել է Արցախի պետական համալսարանը:                                                                  Աղաջանյան Ռենա          Տեխնոլոգիայի ուսուցիչ.                           Ավարտել է Բաքվի մանկավարժական ինստիտուտը:                                                                      Սաֆարյան Հեղինե          Մաթեմատիկայի ուսուցիչ.                              Ավարտել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտը:                                                                      Գաբրիելյան Հայկուշ      Մաթեմատիկայի ուսուցիչ.                              Ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը:                                                                  Սիրադեղյան Լիլիթ          Կերպարվեստի ուսուցիչ.                              Ավարտել է Երևանի Փ. Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի քոլեջը / սովորում է Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետ. մանկ. հալալսարանի 4-րդ կուրսում/:                                                                              Մարտիրոսյան Աննա      Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ.                              Ավարտել է Երևանի Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտը:                                                                      Շապոշնիկովա Գեղեցիկ                                Երաժշտության ուսուցիչ.                              Ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը:                                                                                                                                       Միրոյան Մելանյա            Դասվար.                              Ավարտել է Երևանի Ակսել Բակունցի անվան մանկավարժական ուսումնարանը:                                                                  Ավագյան Շուշիկ              Դասվար.                              Ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը:                                                                  Պողոսյան Ալինա              Դասվար.                              Ավարտել է Երևանի Հյուսիսային Համալսարանը:                                                                  Մանուկյան Վարյա          Դասվար.                              Ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը:                                                                  Ադյան Շուշանիկ               Դասվար.                              Ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը:                                                                                                                    Հովսեփյան Հասմիկ        Տեխնոլոգիայի ուսուցիչ.                              Ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը:                                                                  Երիցյան Ռոմելլա              Դասվար.                              Ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը:                                          
Ազիբեկյան Աննա            Դասվար.                              Ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը:       
Վիրաբյան Գոռ                   Շախմատի ուսուցիչ.      Ավարտել է Երևանի Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտը:         

 

Եղյան Սվետլանա            Դասվար.                              Ավարտել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ:   

 

Օհանյան Տաթևիկ           Անգլերենի ուսուցիչ. Ավարտել է Վ. Բրյուսովի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը: