Օրինակելի դաս ռուսաց լեզու առարկայից

21.02.2017 թվականին Բյուրեղավանի հիմնական դպրոցի Vբ դասարանաում անցկացվեց օրինակելի դաս ռուսաց լեզու առարկայից՝ <<Բայի անցյալ կատարյալ և անցյալ անկատար ժամանակները>> թեմայով:Դասը վարեց ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի Մագդա Դալլաքյանը: Կիրառվեցին նորագույն մեթոդներ: