Օրինակելի դաս քիմիա առարկայից

 

 

Քիմիայի ուսուցչուհի Լ. Բաղդասարյանը կազմակերպել էր օրինակելի դաս: Դասին մասնակցում էր դպրոցի 8-րդ բ դասարանը: Երեխաները ակտիվ մասնակցում էին դասին, ինքնուրույն փորձեր կատարում, բացատրում: դասը հագեցած էր և ուսանելի: