Մայրենի լեզու, մայրենի բարբառ

Փետրվարի 27-ին Բյուրեղավանի հիմնական դպրոցում տեղի ունեցավ միջոցառում՝<<Մայրենի լեզու, մայրենի բարբառ>>խորագրով: Այն կազմակերպել էր հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Ա.Մանյանը:
Միջոցառման նպատակն էր արժևորել մայրենիի դերը մեր կյանքում, ձևավորել մայրենիի տոնը նշելու մշակույթը: